top of page

บริการด้านท่องเที่ยว

การบริการด้านท่องเที่ยว

 

การบริการด้านการท่องเที่ยวของบริษัท ที-แลนด์ เราจะเน้นบริการท่องเที่ยวสำหรับคณะเล็ก แบบขับรถเที่ยวเอง เส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวของเราจะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของแต่ละคณะ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวชมภูมิประเทศ-ถ่ายภาพ ท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมโลดโผน การศึกษาดูงาน ตีกอล์ฟ หรือแม้แต่ท่องเที่ยวตามรอย The lords of the rings ทางเราสามารถจัดให้ได้

 

นอกจากนี้เรายังบริการให้คำปรึกษาเส้นทาง บริการจัดจองที่พักและกิจกรรมต่างๆ

 

 

“...คำถามแรกที่เราจะถามลูกค้าคือ  มีเวลากี่วัน? ต้องการทำอะไรบ้าง? อยากไปไหน? จากตรงนั้นเราก็จะวางแผนร่วมกับทางลูกค้า เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ถูกใจ ถูกงบประมาณและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคณะ...”

bottom of page